آخرین خبرها
555

کد تغییر شکل موس در وبلاگ

کد موس

با قرار دادن کدهای زیر در وبلاگ خود می توانید شکل موس را در وبلاگ خود تغییر دهید . کد مربوط شکل های تصویر بالا در ادامه موجود است . برای انتخاب هر کدام از کدها داخل کادر مورد نظر دابل کلیک کرده و دکمه ctrl + c (کلید میانبر کپی است) را زده و در وبلاگ خود قسمت ویرایش قالب را انتخاب کرده و قبل از کد html/ (این کد تقریبا اخرین کد است )کدها را  (ctrl+v ) پیست کنید .

شکل ۱

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/01.ani')}</style>
شکل ۲

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/02.ani')}</style>
شکل ۳

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/03.ani')}</style>
شکل ۴

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/04.cur')}</style>
شکل ۵

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/05.cur')}</style>
شکل ۶

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/06.cur')}</style>
شکل ۷

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/07.ani')}</style>
شکل ۸

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/08.ani')}</style>
شکل ۹

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/09.cur')}</style>
شکل ۱۰

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/10.ani')}</style>
شکل ۱۱

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/11.ani')}</style>
شکل ۱۲

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/12.cur')}</style>
شکل ۱۳

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/13.ani')}</style>
شکل ۱۴

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/14.ani')}</style>
شکل ۱۵

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/15.cur')}</style>
شکل ۱۶

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/16.ani')}</style>
شکل ۱۷

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/17.cur')}</style>
شکل ۱۸

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/18.cur')}</style>
شکل ۱۹

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/19.cur')}</style>
شکل ۲۰

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/20.ani')}</style>
شکل ۲۱

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/21.ani')}</style>
شکل ۲۲

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/22.ani')}</style>
شکل ۲۳

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/23.ani')}</style>
شکل ۲۴

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/24.cur')}</style>
شکل ۲۵

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/25.ani')}</style>
شکل ۲۶

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/26.ani')}</style>
شکل ۲۷

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/27.ani')}</style>
شکل ۲۸

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/28.ani')}</style>
شکل ۲۹

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/29.ani')}</style>
شکل ۳۰

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/30.ani')}</style>
شکل ۳۱

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/31.cur')}</style>
شکل ۳۲

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/32.cur')}</style>
شکل ۳۳

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/33.cur')}</style>
شکل ۳۴

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/34.ani')}</style>
شکل ۳۵

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/35.ani')}</style>
شکل ۳۶

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/36.ani')}</style>
شکل ۳۷

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/37.cur')}</style>
شکل ۳۸

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/38.ani')}</style>
شکل ۳۹

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/39.cur')}</style>
شکل ۴۰

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/40.ani')}</style>
شکل ۴۱

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/41.ani')}</style>
شکل ۴۲

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/42.ani')}</style>
شکل ۴۳

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/43.ani')}</style>
شکل ۴۴

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/44.ani')}</style>
شکل ۴۵

<style>body{cursor: url('http://www.2000dl.ir/blog/mouse/45.ani')}</style>

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*