آخرین خبرها
555

جدیدترین یوزرنیم و پسورد ۱۲ خرداد ۹۰ نود ۳۲ nod

password and username nod32

همان طور که می دانید برای بروز رسانی و آپدیت انتی ویروس نود ۳۲ Antivirus و Smart Security احتیاج به یوزر نیم و پسورد فعال است تا بتوان از طریق اینترنت به سرور eset متصل شد و اقدام به اپدیت کرد . قبل از اپدیت می توانید از Username و Password های که در ادامه هست استفاده کنید معمولا این رمز و پسورد برای ۳ تا ۵ روز معتبر هستند.

Username: EAV-45923550
Password: mvh6fddsfk

For versions: ESS / EAV

 

Username: EAV-45923553

Password: 38fv6427ha
For versions: ESS / EAV

 

Username: EAV-45923597

Password: nt545safrp
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-45923703
Password: nbbfn7uv7f
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-45924724
Password: sd7vefbjkn
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-45924725
Password: 6je5dabrb4
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-45924727
Password: c8e284mfcv
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-45924762
Password: badxrv23bk
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-45924766
Password: 7at7jca6sa
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-45924767
Password: jf3ch5achp
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-45924796
Password: 85jbjupex2
For versions: ESS / EAV

Username: EAV-45923520
Password: m4r2euxfbu
For versions: ESS / EAV
 
Username: EAV-45727597
Password: 8kmau2s6a7

Username: EAV-45737779
Password: 27p3mv6rj8

Username: EAV-45833244
Password: sbhkfkapcc

Username: EAV-45833245
Password: msbbbmk8ms

Username: EAV-45833246
Password: 2xhfbekec7

Username: EAV-45833247
Password: c6rma8km4m

Username: EAV-45833251
Password: rfrdxv836b

Username: EAV-45833253
Password: x6rbsrhp76

Username: EAV-45833254
Password: nh7mrbh5m3

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx
Expiration: 29/06/2012

Username: EAV-34657970
Password: th22675js6
Expiration: 08/06/2011

Username: EAV-34874172
Password: 78s5x84hja
Expiration: 11/06/2011

Username: EAV-34877599
Password: uc7uustpbp
Expiration: 12/06/2011

Username: EAV-34877600
Password: ptxkpt67m6
Expiration: 12/06/2011

Username: EAV-34912512
Password: dnkd43m4b4
Expiration: 13/06/2011

Username: EAV-34912513
Password: rusj3sma3h
Expiration: 13/06/2011

Username: EAV-43302245
Password: xv88fdst7r
Expiration: 27/06/2011

Username: EAV-45861774
Password: mx5tne8t4n
Expiration: 03/09/2011

Username: EAV-45865753
Password: je668c8des
Expiration: 03/09/2011

Username: EAV-45866271
Password: f4k6uxkcmc
Expiration: 03/09/2011

Username: EAV-45868505
Password: hufdd56c75
Expiration: 04/09/2011

Username: EAV-45868578
Password: 6atpccuvka
Expiration: 04/09/2011

Username: EAV-45893772
Password: dfuxr528ka
Expiration: 04/09/2011

Username: EAV-45893775
Password: xb43jra6cj
Expiration: 04/09/2011

Username: EAV-45894908
Password: jxjrn7v3pc
Expiration: 04/09/2011

Username: EAV-45894939
Password: vxj4nhbhkf
Expiration: 04/09/2011

Username: EAV-45894943
Password: bahtc7xvm6
Expiration: 04/09/2011

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*